СЪОБЩЕНИЕ

Поради настъпилото дълготрайно засушаване и намаляване на водата във водохващанията на с. Бързия, считано от 01.08.2015 г. захранването с вода на абонатите на ВиК – Берковица в с. Бързия минава на режим. Селото ще бъде разделено на две зони /Горна зона и Долна зона/, като разделителната граница е центъра на селото.

КОНКУРС „МОЯТА БЕРКОВИЦА“

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните обявява конкурс за фотография на тема „Моята Берковица“. Инициативата е в изпълнение на годишната програма на комисията за 2015 год, а целта е да провокира и фокусира вниманието на подрастващите към красотата и уникалността на родния ни край. Идеята е да потърсят, намерят и […]

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА“ – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  30.07.2015 г. ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – БЕРКОВИЦА ул.“ Д-р Ив. Панов“ №1, тел. –  88 371 Работни места за специалисти с висше образование 2 мед.сестри /по ЗИХУ / 1 учител информатика и информационни технологии 1   главен счетоводител

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Във връзка с процедиране на обект: „Изграждане на водопровод за минерална вода от сондаж при минералната баня с. Бързия до минералната баня гр. Берковица“ Ви уведомяваме: – Съобщение до Крум Петров Тодоров

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН

Съгласно Наредба „За символиката и отличията на Община Берковица” чл. 49 ал. 1 ще се приемат предложения за „Почетен гражданин“ до Временната комисия по символиката към Общински съвет Берковица до 15.08.2015 г. Предложения могат да правят:

ЗЕМЛЯЧЕСКА  СРЕЩА  ПОДГОТВЯТ  В  СЕЛО  СЛАТИНА

ЗЕМЛЯЧЕСКА СРЕЩА ПОДГОТВЯТ В СЕЛО СЛАТИНА

Земляческа среща ще се проведе в берковското село  Слатина на 1 август 2015 г. от 18:00 часа. Събитието, което  ще се състои на центъра на селото цели да събере всички бивши жители на Слатина. Жителите на берковското село се надяват с помощта на свои земляци да успеят да направят Слатина по-добро място за живеене. Заповядайте […]

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Във връзка с укрепване и възстановяване на подпорна стена при ЛПГ гр. Берковица се въвежда временна организация и безопасност на движението по улица Берковска река от 28.07.2015 г. до 01.08.2015 г., като движението се осъществява по обходен маршрут съгласно утвърден проект за ВОБД, както следва: ул. „Черковна“ – ул. „Здравченица“ – ул. „Ангел Кънчев“ Заповед […]

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Във връзка с процедиране на обект: „Изграждане на водопровод за минерална вода от сондаж при минералната баня с. Бързия до минералната баня гр. Берковица“, Ви уведомяваме: – съобщение до Кирил Стоилов Гълъбов – съобщение до Деян Георгиев Каменов – съобщение до Емилия Димитрова Петрова – съобщение до Зоя Георгиева Петрова

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В МИННО-ГЕОЛОЖКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “ СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – СОФИЯ

Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски” – гр. София  съществува като самостоятелно висше училище повече от  60 години. Като университет, предлагащ уникални специалности, той  подготвя инженери за нуждите на енергийно-суровинния отрасъл, гражданското и промишлено строителство, геологията, добива и преработката на нефт и природен газ, използване на възобновяеми източници на енергия, опазване на околната среда.

Страница 1 от 23712345...102030...Последна »