Официален уеб сайт
Get Adobe Flash player
Translation

Профил на купувача
Профил на купувача
Многопрофилна болница
НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА
Набирателна дарителска сметка на Община Берковица: BG76UBBS80021023043340, BIC: UBBSBGSF
ноември 2014
П В С Ч П С Н
« окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Facebook
Ще Ви засегне ли световната финансова криза?
Новини

Полина  Аврамова  и Станимир Красимиров от второ ОУ „Христо Смирненски“ се класираха на първо място в Националния конкурс за ученическо творчество на тема: „Балканската война 1912-1913 г. – война освободителна“.
Седмокласничката участва с реферат, отразяващ причините за конфликта, развитието на военните действия и изхода на войната. Шестокласникът пък впечатли журито с интервю, проведено с Младен Стоименов, чийто дядо – Младен Божинков участва в Балканската война и загива геройски край Люлебургаз. Има още

За втора поредна година, Целодневна детска градина „Малина” град Берковица работи по Кампания  „Участвам и променям” към  МОМН. На 22.10.2012 година във връзка с тази кампания, децата  участваха в празник „Сладка малинка”, на който получиха ценна информация за произхода на малината, пяха, рецитираха и хапнаха ароматни плодове.

До Община Берковица

Във връзка с организиране на събиране подписи в подкрепа на предложението до Националния инициативен комитет за отбелязване на 100 годишнината от Балканската война,  който на основание чл. 11, ал. 2 от Закона за ордените и медалите на Република България да направи мотивирано предложение до Министерски съвет на Република България за награждаването посмъртно на ген. Васил Петров Делов с орден “СТАРА ПЛАНИНА – ПЪРВА СТЕПЕН С МЕЧОВЕ”,

който желае да се включи в подписката, да заповяда в офиса на ПП ГЕРБ – Берковица – от 8:00 до 17:00 часа всеки ден до петък 12:00 часа. Има още

На 25.10.2012 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация  гр. Берковица сесъстоя начална пресконференция по повод стартирането на дейностите по проект „Ефективна и пълноценна образователна интеграция на децата от ромски произход чрез иновативно мотивиране на родителите им”, с бенефициент – Община Берковица и Партньор – Обществен съвет по образованието, гр. Берковица. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Центъра за образователна интеграция на етническите малцинства към Министерството на образованието, младежта и науката. Основната цел на проекта е създаване на комплексна среда от подкрепящи мерки за улесняване на образователното и социално интегриране на децата от ромски произход и техните семейства. Стойността на проекта е17 942 лв. , срок за изпълнение: 10 месеца – до 31.06.2013 г.

На поканата се отзоваха представители на всички целеви групи по проекта. Ръководителят на проекта, инж. Златина Петрова (ст. специалист „ЕФПП”) представи своя екип за управление, включващ координатор – Паулина Харалампиева (мл. експерт „ЕФПП”), счетоводител – Ася Илиева (ст. счетоводител), както и избраният медиатор по проекта – Дафина Стефанова. Присъстващите бяха запознати с идеята, целите, дейностите и очакваните резултати от реализирането на проекта.

83 години от рождението на Йордан Радичков

 

Йордан Радичков е роден на 24 октомври 1929 г. в с. Калиманица, област Монтана. През 1947 г. завършва гимназия в Берковица.

Работи като кореспондент (1951 г.) и редактор (1952-1954 г.) във вестник „Народна младеж”, редактор във вестник „Вечерни новини”(1954-1960 г.), в Българска кинематография (1960-1962 г.), редактор и член на редакционната колегия на вестник „Литературен фронт”(1962-1969 г.). От 1973 до 1986 г. е съветник в Съвета за развитие на духовните ценности на обществото към Държавния съвет на Република България. От 1986 до 1989 г. е заместник-председател на Съюза на българските писатели.

Автор е на пиесите: „Нова библия“, „Суматоха“, „Желязното момче“, „Януари“, „Лазарица“, „Опит за летене“, „Кошници“ и „Образ и подобие“, повечето от които са играни с успех в България и в чужбина (Беларус, Германия, Естония, Литва, Полша, Румъния, Русия, САЩ, Унгария, Финландия, Чехия, Словакия, Швейцария, Швеция, Югославия).

Автор е и на сценариите за игралните филми „Горещо пладне“ (1966 г.), „Привързаният балон“ (1967 г.) и „Последно лято“ (1978 г.).

Има още

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Берковица към Агенция по заетостта УВЕДОМЯВА работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през м. октомври 2012г.Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата.

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция “Бюро по труда” – гр. Берковица, ул. “Д-р Иван Панов” № 1, стая № 207, тел.: 0953/88371.

Обявата и средствата може да видите ТУК.

В Къща музей „Иван Вазоз “ е представена изложба по повод  83 години от рождението на големия българин и писател – земляк, Йордан Радичков. Вход – свободен. Днес по същия повод ще се проведе урок за Радичков с ученици от XI клас при Лесотехническа  гимназия – гр. Берковица под ръководството на г-жа Манкова.

Екипът на ”МИГ – Берковица и Годеч” има удоволствието да Ви покани да присъствате на „Среща за провеждане на дискусии и консултации по възникнали въпроси при отварянето на мерките от стратегията за местно развитие на МИГ- Берковица и Годеч”

График на информационните срещи.

На 20 и 21 октомври 2012 в околностите на гр.Тетевен   се проведоха  държавните състезания за купата и наградите на гр. Тетевен.Участваха 203 състезатели от 23  отбора от страната и Норвегия.Спортен клуб по ориентиране „Берковица-2000” участва със 7 състезатели.Най-успешно се представиха Ангел Пешев  и Стефка Станкова на 3 място в своите групи.

Община Берковица на основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, съобщава на , че е изработен и изложен за проучване  план на новообразуваните имоти,  за част от м-т  “Сарановец” , землище гр. Берковица, в изпълнение на  решение на Районен съд – Берковица.

      На основание чл. 128, ал.5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на общината

Цели на мярката:

1.     Подобряване    цялостната    дейност    и    конкурентноспособността        на земеделските   стопанства   на   територията   на   МИГ   –   Берковица   и   Годеч   чрез модернизирането на производствените условия и въвеждането на нови процеси и технологии, допринасящи за производството на качествени земеделски продукти;

2.  Подобряване опазването на околната среда;

3.    Спазване   стандартите   на   Общността   и   подобряване   на   условията   в земеделските стопанства по отношение сигурността и безопасните условия на труд, хигиената и хуманното отношение към животните.

Пълната покана може да видите ТУК.

Цели на мярката:

1.    Насърчаване    на   растежа   и    създаване    на   нови   работни   места   в микропредприятия за неземеделски дейности на територията на МИГ Берковица и Годеч;

2.Насърчаване на предприемачеството на територията на МИГ Берковица и Годеч;

3.Насърчаване развитието на интегриран туризъм на територията на МИГ
Берковица и Годеч.

Пълната покана може да видите ТУК.

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Б Е Р К О В И Ц А

П-Д “ЙОРДАН РАДИЧКОВ” № 4, ТЕЛ. 0953/ 88697

 С  П  И  С  Ъ  К                        

НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И  НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА на 26 октомври 2012 г.

  Има още

На 14 октомври 2012 г. в околностите на  хижа „Бонсови поляни” се проведе Държавното първенство по МАРАТОН  и състезанията за купа „СОФИЯ”. В състезанията участваха над 200 състезатели от цялата страна . СКО ”Берковица-2000” с 4 състезатели. Най-добре се представиха Стефка Станкова 5-то  място в маратона и Ангел Пешев 3-то място за купа” София”.

           

На 25.10.2012 г.. ( четвъртък ) от 11.00 часа в заседателната зала в сградата на Общинска администрация град Берковица ще се проведе началната пресконференция по Проект „Ефективна и пълноценна образователна интеграция на децата от ромски произход чрез иновативно мотивиране на родителите им”,  с Бенефициент – Община Берковица и Партньор – Обществен съвет по образованието, гр. Берковица. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Центъра за образователна интеграция на етническите малцинства към Министерството на образованието, младежта и науката.

          Целта на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и търсените резултати от проекта. Има още

Цели на мярката:

1. Насърчаване на разнообразяването към неземеделски дейности на територията на МИГ Берковица и Годеч;

2.Насърчаване на създаването на възможности за заетост и повишаване на доходите на територията на МИГ Берковица и Годеч;

3.Насърчаване на развитието на интегриран туризъм на територията на МИГ Берковица и Годеч.

Пълната покана може да видите ТУК.

Цели на мярката:

1. Подобряване мобилността на работната сила и привлекателността за развитие на бизнес на територията на МИГ Берковица и Годеч чрез подобряване на пътната инфраструктура;

2.Подобряване условията за живот на територията на МИГ Берковица и Годеч чрез  подобряване  на  достъпа  до  качествена  водоснабдителна  и  канализационна инфраструктура;

3.Подобряване достъпа на населението от територията на МИГ Берковица и Годеч до културни, спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги;

4.Подобряване достъпа на населението от теритарията на МИГ Берковица и Годеч до социални услуги и по-специално този на децата и уязвимите групи от населението;

5.     Подобряване    достъпа   до    услуги,    свързани    с    информационните    и комуникационните технологии.

Цялото съдържание на поканата може да видите ТУК.

Схемата за финансовата помощ по мярка „Насърчаване на туристическите дейности“ се реализира, чрез
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цели на мярката:

1.  Насърчаване на растежа на доходите и създаването на заетост на територията
на МИГ Берковица и Годеч чрез подпомагане развитието на интегриран селски
туризъм;

2.     Разнообразяване    и    подобряване    на   туристическата    инфраструктура,
атракциите и съоръженията за посетители в територията на МИГ Берковица и Годеч.

Цялото съдържание на Поканата може да видите ТУК.

Председателят на Общинския съвет в Берковица инж. Юлиан Иванов и съветничката Мариета Дамянова с включиха в кампания против трафика на хора, която се организира на 18 октомври от младежката структура на ПП ГЕРБ – Берковица. Инициативата е посветена на шестия Европейски ден за борба с трафика на хора. Младежите раздадоха на жителите на Берковица информационни материали, посветени на борбата срещу човешката експлоатация. Целевата група към която беше насочена кампанията естествено са младите хора от града, които са най уязвимите и потенциални жертви на едно от най доходните престъпления в света, те проявиха и най-голям интерес към информационните материали, посветени на европейският ден. С тревожната статистика за нарастващия брой експлоатирани хора бяха запознати и членовете на всички обществени организации в града – пенсионери, хора с увреждания, туристически клубове и др.

ОрганизаториЦентрален полицейски карате джу джицу клуб

Спортен карате клуб Берквитис

Място :          Спортна зала град Берковица          

Програма:   10 : 00  –11: 15 ч. –  тренировка деца 

                             11 : 20 – 13 : 00 ч. –  тренировка граждани

Право на участие: Деца от Спортен карате клуб Берквитис и граждани без значение дали са се   занимавали с бойни изкуства.

Инструктор: Шихан Тони Петров – VІІ Дан джу джицу, ІV дан    карате , международен инструктор – Гранд мастер. Провежда обучение на различни национални и международни спортни  федерации и право охранителни органи сред които Международната джу джицу федерация, Централно азиатския и Африканския джу джицу съюз, националните федерации на Русия, Испания, Гърция, Италия, Германия, Казахстан   и др. Преподавател по джу джицу в Националната спортна академия и главен инструктор  на МВР

Информация  и заявки за  участие:   до 20.10. 12 на тел.  0953 89128