Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – ГР. БЕРКОВИЦА

За Вас работодатели

Агенция по заетостта

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Берковица

         Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през м. октомври 2013 г., както следва:

 

         Насърчителни мерки за заетост и обучение

Средства в лв.
1.  Насърчаване   на работодателите да наемат безработни лица до 29-годишна възраст на непълно   работно време (чл. 36а от ЗНЗ)

7648 лв.

2. Насърчаване   на работодателите да наемат за чиракуване безработни лица до 29-годишна   възраст (чл. 41а от ЗНЗ)

2293 лв.

      Осигуряване на суми за наставник (чл. 41а от   ЗНЗ)

825 лв.

3. Насърчаване на работодателите да наемат   безработни над 50 годишна възраст    (член 55а от ЗНЗ)         2043 лв.
4. Насърчаване   на работодателите да разкриват “зелени работни места” (чл. 55д от ЗНЗ)

16542 лв.

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата.

Допълнителна информация може да се получи в Дирекция “Бюро по труда” –   гр. Берковица, ул. “Д-р Иван Панов” № 1, стая № 207, тел.: 0953/88371