АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ УСТРОИСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти;

1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа;

1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба;

1992 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии;

1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти – публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите;

2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове;

2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии;

2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води – публична общинска собственост, както и от находища на минерални води – изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините;

2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост;

2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти;

2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти;

2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени;

2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива;

2027 Издаване на скици за недвижими имоти;

2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението;

2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти;

2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж;

2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове;

2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект;

2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория;

2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи;

2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти;

2065 Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация;

2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот;

2083 Издаване на виза за проектиране;

2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж;

2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ;

2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми;

2112 Издаване на разрешение за строеж;

2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока;

2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти;

2115 Одобряване изменението на кадастрален план;

2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици;

2117 Одобряване на подробен устройствен план;

2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти;

2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях;

2518 Изменение на план на новообразувани имоти;

2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Актуални Новини

151 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ

На 19.02.2024 година, от 10:30 часа, пред паметника на Васил Левски (на бул. „Мрамор“) в град Берковица ще се състои

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (71) Къща музей "Иван Вазов" (12) МБАЛ БЕРКОВИЦА (12) МИГ Берковица и Годеч (31) НЧ "Иван Вазов - 1872" (20) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (709) Общинска администрация-Берковица (106) Общински съвет-Берковица (46) Обява (43) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (20) вик берковица (27) град Берковица (35) дневен ред (21) заповед (16) заповеди на кмета (23) избори (19) изложба (13) кмет община берковица (22) конкурс (13) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (31) общинска администрация (56) обява община берковица (13) обявление (93) обявление отдел СУТ (42) отдел строителство (23) подробен устройствен план (16) поздравителен адрес (28) проект (15) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (17) социални дейности (14) социални услуги (15) спорт (12) съобщение (20) туризъм (32) уведомление (17) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.