Актуални Новини

„АЗ И МОИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ “ПРИЯТЕЛИ“ ИЛИ КМЕТОВЕТЕ НА ПРЕХОДА В БЕРКОВИЦА“

На 28 април 2016 Г. в библиотека „Йордан Радичков “ Петко Пачев  представи книгата си: „АЗ и моите политически “приятели“ или кметовете на прехода в БЕРКОВИЦА“.  В нея място са намерили спомени за политическите събития от близкото минало, имената на партиите участници в местния вот от началото на политическите промени до последните избори. Събития, които голяма част от нашите съграждани помнят и са преки участници в тях. В дух на толерантност и добър тон, Пачев представи, освен себе си и своята гледна точка за годините на преход в наши град. Издателят  г-н И. Илиев отправи мили думи към автора и говори с уважение за историческото минало на града ни, който според него заслужава такава книга. Изказвания и въпроси имаше и от други присъстващи, на които Пачев търпеливо и изчерпателно отговори. Освен автобиографична, книгата  е и история на политическия живот в града ни.