Актуални Новини

„АЗ ЛИ СЪМ ТОВА?“ – ЕДНА ПО-РАЗЛИЧНА КАМПАНИЯ ПРОТИВ АЛКОХОЛА

img_6255Инициативата се провежда на територията на основните училища в Община Берковица и е на принципа „деца обучават деца“. За целта Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и клубът на БМЧК-Берковица обучиха 12-годишни доброволци, които в периода  от 12 до 21 декември ще посетят със своите ръководители училищата, за да запознаят децата с рисковете при употребата на алкохол. „Аз ли съм това?“ е една по-различна кампания на МКБППМН и БМЧК-Берковица, тъй като в нея се използват интерактивни очила, т.нар „алкохолни очила“, които симулират висока img_6272концентрация на алкохол в кръвта. Най-голяма радост и вълнение децата изпитват, когато застанат на старта на предварително подготвено с конуси трасе. С „алкохолните очила“  подрастващите сами могат да се убедят колко различни са сетивните и двигателните им възможности под въздействие на алкохол. Участниците в кампанията споделят, че симулацията е много реалистична, а усещането е неприятно и на моменти страховито. Голяма част от тях си дадоха отговор на въпроса – „Аз ли съм това?“.