Актуални Новини, Новини

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Според информацията, предоставена на официалната страница на РЗИ Монтана, заболяемостта на 14-дневна база в община Берковица за 13.01.2022 година е 1022.19 на 100 000 души.
Поради положителни резултати за COVID-19 инфекция на деца и персонал в детски и учебни заведения, под карантина са поставени 15 осмокласници от ПГ „Д-р Иван Панов” – Берковица и 14 лица (2 лица от персонала и 12 деца) от детска градина „Малина” – Берковица.
Общинска администрация – Берковица регулярно извършва контролни проверки за съблюдаване на противоепидемичните мерки в образователни институции, търговски обекти, заведения за обществено хранене и развлечение, обекти с обществено предназначение.
Създадена е организация при посещение на Общински пазар – Берковица за недопускане струпването на хора и са осигурени дезинфекционни средства.
Предвид усложнената епидемична обстановка следва да се спазват разписаните от здравните органи правила и да се подхожда отговорно към опазване здравето и живота на всички.