Актуални Новини

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

Африканската чума по свинете е все по-близо да България – в момента е в съседна Румъния, където в резултат на заболяването вече са унищожени над 50 000 свине, предимно домашни. Опасността за навлизането на чумата в България е реална. Налице е пример за дива свиня-майка, на която е било поставено проследяващо устройство. Проведеното 3-месечно наблюдение на нейното движение и местообитание е показало изненадващи резултати. За посочения период  дивата свиня е преминала границата между България и Румъния 7 пъти, вкл. по вода.

Ветеринарните лекари предупреждават, че ваксина за африканската чума няма, тъй като щамът се мени постоянно. Същевременно смъртността при заразените свине е почти 100 %. Щамът на заболяването е силно устойчив и може да бъде пренасян от хората, напр. с обувките. За човека болестта не е заразна.

ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ: Необходимо е домашните свине да бъдат маркирани. С оглед на реалната опасност от африканска чума цената за всяка ушна марка ще е символична – само 2 лв. на прасе. Единствено стопаните с чипирани прасета ще бъдат обезщетявани в случай, че заболяването бъде регистрирано у нас.

До петък (03.08.2018 год.) кметовете по места и кметските наместници ще обиколят стопаните, отглеждащи свине, за да разяснят ситуацията и да предложат поставянето на ушни марки на прасетата. Ще бъдат направени списъци със стопаните, желаещи маркиране, след което в най-кратък срок те ще бъдат посетени от ветеринари, които на място ще поставят марките на свинете. Освен това ветеринарите ще  обучат стопаните за най-важните мерки за биосигурност.

На кметовете и кметските наместници на селата са раздадени нагледни материали (плакати и брошури), които ще бъдат поставени на видно място в кметствата. Призоваваме всички стопани да се запознаят с информацията на специалистите и да проявят отговорно отношение към заболяването и предлаганите от експертите мерки.