Актуални Новини, Новини

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Според данни, оповестени на официалния сайт на Регионална здравна инспекция – Монтана, заболяемостта от COVID-19 на територията на община Берковица на 14-дневна база към 03.02.2022 година е 1876.09 на 100 000 души. В МБАЛ – Берковица са хоспитализирани 16 лица.
Към днешна дата на територията на общината не са поставени под карантина деца и лица от персонала в детски заведения в община Берковица.
Прилагането на противоепидемичните мерки в обекти с обществено предназначение се съблюдават от служители на Общинска администрация – Берковица.
С оглед нарастващата заболеваемост от COVID-19 и бързо променящата се епидемична обстановка е задължително да се спазват стриктно предписаните от здравните органи правила.