Актуални Новини, Новини

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Заболяемостта от COVID-19 на територията на община Берковица на 14-дневна база за 24.01.2022 година е 1670.41 на 100 000 души. Лицата, с активна COVID-19 инфекция в община Берковица, са 309, а хоспитализираните в „МБАЛ – Берковица“ ЕООД са 14.
Поради положителни резултати за COVID-19 инфекция на ученици и персонал в учебни заведения под карантина са поставени 21 ученици от 3. клас и 15 ученици от 6. клас от 1. ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – Берковица.
Предвид бързото разпространение на Omicron и високата заболеваемост следва да се спазват разписаните от здравните власти мерки и да се спазват утвърдените правила.