Актуални Новини, Новини

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОВИД – 19 В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Община Берковица

Към 17.01.2022 година регистрираната 14-дневна заболяемост на 100 000 души в община Берковица е 1227,87. Хоспитализираните лица в „МБАЛ – Берковица“ ЕООД са 10. С активна COVID-19 инфекция в община Берковица са 233 лица.

        Във връзка с положителни резултати за COVID-19 инфекция на ученици и персонал в образователни институции на територията на община Берковица под карантина са поставени 24 ученици от 5. клас в III ОУ „Иван Вазов”, 17 четвъртокласници от IV ОУ „Г. С. Раковски” и 10 ученици от 9. клас в ПГ „Д-р Иван Панов”.