Актуални Новини

Актуална информация

Във връзка с появилите се в средствата за масова информация новини за състоянието на язовир „Мишковец“, гр. Берковица, Ви уведомяваме, че стената на язовира е здрава, а нивото на водата се следи още от започване на обилните валежи от лицето, стопанисващо язовира. Преливниците са почистени и работещи и контролирано се изпускат определени количества вода, което действие е свързано с превенция.

Във връзка с очакващите се обилни валежи, Ви уведомяваме, че актуална и достоверна информация за състоянието на реките и язовирите на територията на Община Берковица ще бъде публикувана на нашата електронна страница