Актуални Новини, Новини

АКТУАЛНА ПЪТНА ОБСТАНОВКА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Община Берковица

Пътната обстановка в община Берковица е нормална и улиците са проходими при зимни условия. Цялата снегопочистваща техника е ангажирана в процеса по снегопочистване и опесъчаване на пътните настилки в града и населените места в общината.
Почистени са главните улици и е осигурен достъп до училища, детски градини и обществени сгради, главни тротоари, второстепенни улици и жилищни комплекси.
Към момента няма сигнали за аварии или прекъснато ел.захранване.
ОМ “Комунални дейности” също подпомага усилията на общината като техни служители обработват тротоарите и цялата територия на МБАЛ – Берковица.
Напомня се на гражданите да почистят пред входовете на своите жилища. Собствениците на търговски обекти и офиси пред прилежащите територии.
Призоваваме собствениците на моторни превозни средства да спазват стриктно Закона за движение по пътищата (спиране , паркиране). Там, където е възможно, моторните превозни средства да бъдат паркирани в гараж или двор, както и на обособените за това паркинги, като оставят свободно пътното платно за снегопочистване.
Дежурен телефон на Община Берковица – 0885 11 90 56