Актуални Новини, Новини

АКТУАЛНА СПРАВКА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Според сведенията, публикувани на официалния сайт на Регионална здравна инспекция – Монтана за разпространението на COVID-19 в област Монтана, заболеваемостта на територията на община Берковица на 14-дневна база за 11.02.2022 година е 1283.97 на 100 000 души. Настанените в МБАЛ – Берковица за лечение са 12.
Към днешна дата на територията на община Берковица не са поставени под карантина деца и персонал от образователните институции.
Компетентните органи следят за спазването на разписаните от здравните власти противоепидемични мерки и въведените от директора на РЗИ – Монтана, със заповед № РД-01-97/03.02.2022 година, правила.
С оглед променящата се епидемична обстановка, е задължително да се съблюдават предписанията на здравните органи.g