Актуални Новини, Новини

АКТУАЛНИ ДАННИ ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ COVID-19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Заболеваемостта от COVID-19 на територията на община Берковица на 14-дневна база към 09.02.2022 година е 1583.15 на 100 000 души. Информацията е по данни на РЗИ – Монтана, публикувани на официалния сайт на инспекцията. В МБАЛ – Берковица за лечение са хоспитализирани 15.
Към днешна дата на територията на община Берковица не са поставени под карантина деца и персонал от образователните институции.
Обектите с обществено предназначение – магазини, образователни и социални институции, лечебни заведения, места за настаняване и т. н., се контролират от компетентните органи за спазването на разписаните противоепидемични мерки от Министерството на здравеопазването и въведените от директора на РЗИ – Монтана, със заповед № РД-01-97/03.02.2022 година, правила.
Предвид променящата се епидемична обстановка и бързо разпространяващата се заболеваемост от COVID-19, следва стриктно да се съблюдават предписанията на здравните власти.