Актуални Новини, Новини

АКТУАЛНИ ДАННИ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Според информацията, публикувана на официалния сайт на Регионална здравна инспекция – Монтана, заболяемостта от COVID-19 на територията на община Берковица на 14-дневна база към 04.02.2022 година е 1832.46 на 100000 души. В МБАЛ – Берковица са хоспитализирани 17 лица.
Към днешна дата на територията на общината не са поставени под карантина деца и лица от персонала в детски заведения в община Берковица.
Спазването на разписаните противоепидемични мерки в обекти с обществено предназначение се съблюдават от служители на Общинска администрация – Берковица.
Предвид бързо променящата се епидемична обстановка и нарастващата заболеваемост от COVID-19 е наложително да се спазват стриктно предписаните от здравните органи правила.