Актуални Новини, Новини

АКТУАЛНИ ДАННИ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На територията на община Берковица заболяемостта от COVID-19 на 14-дневна база за 21.01.2022 година е 1545.75 на 100 000 души. Лицата, хоспитализирани в „МБАЛ – Берковица“ ЕООД, са 16.
Поради положителни резултати за COVID-19 инфекция на деца и персонал в детски и учебни заведения на територията на Община Берковица под карантина са поставени 22 ученици от 4. клас във 2. ОУ ”Христо Смирненски” и 16 ученици от 6. клас от 1. ОУ „Никола Й. Вапцаров“.
Извършени са проверки от Общинска администрация – Берковица за спазване на противоепидемичните правила в търговски обекти и в образователни институции – детски градини и училища.
Поради усложняващата се епидемична обстановка задължително следва да се подхожда отговорно към опазване здравето и живота на всички, като се спазват предписаните от здравните органи мерки.