Актуални Новини, Новини

АКЦИЯТА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА СТАРИ И ИЗОСТАВЕНИ АВТОМОБИЛИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРОДЪЛЖАВА

През месец юни 2020 година, след извършена проверка от комисия, определена със Заповед №15-9/07.01.2020 година на Кмета на Община Берковица, съвместно с представители на КАТ, за неправилно спрени-паркирани и/или изоставени и излезли от употреба автомобили на територията на община Берковица, са установени 85 броя от горепосочените моторни превозни средства. На собствениците бяха изпратени официални писма с предписание за отстраняването им със срок  до 14.08.2020 година.

Община Берковица призовава всички притежатели на такива автомобили в най-кратки срокове да предприемат необходимите действия за премахването им, в противен случай ще им бъде наложена санкция съгласно Закона за административните нарушения и наказания.

Акцията за премахване на стари и изоставени автомобили на територията община Берковица е целогодишна, като се извършва стриктен контрол и се следи за спазване на законите и наредбите.