Актуални Новини, Новини

АНКЕТА – ВЪПРОСНИК

Уважаеми дами и господа от територията на Берковица и Годеч,
В рамките на Стратегията за ВОМР, МИГ–Берковица и Годеч извършва проучване и анализ на следните теми:
1) „Кръговата икономика – възможност за създаване на нови бизнеси или насърчаване на ресурсната ефективност“;
2) „Дигитализацията – възможност или препятствие“.
Във връзка с това, МИГ провежда проучване сред заинтересованите страни на територията на МИГ чрез анкета въпросник.
Данните от анкетата ще бъдат систематизирани и обобщени и ще бъдат използвани при изготвянето на анализите.
Молим да се включите в проучването, тъй като Вашето мнение и идеи са важни за нас!

1. „Кръговата икономика – възможност за създаване на нови бизнеси или насърчаване на ресурсната ефективност   на територията на МИГ – Берковица и Годеч“

2. „Дигитализацията – възможност или препятствие“