Актуални Новини, Новини

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА ТЕМА „ИЗСЛЕДВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ВЪРХУ БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ/КАНДИДАТИТЕ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ“

Уважаеми съграждани,
Моля да отделите от Вашето време в подкрепа на Сдружение МИГ – Берковица и Годеч, като се включите в настоящата анкета https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUVopgKWdMXBk3y1nmvyHhCp6ePSGJXCrYvvbzhBdQfYa3-A/viewform?usp=sf_link