Актуални Новини

АНОНИМНО И БЕЗПЛАТНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ХИВ В РЗИ – МОНТАНА

 

 

Направи си тест за ХИВ!

С писмо на Министерството на здравеопазването № 16-00-58/29.05.2012 г. бяха предоставени на РЗИ – Монтана тестове за експресна диагностика на ХИВ в изпълнение на дейности по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2008-2015 г. Тестовете са предназначени за изследване на целевите групи в най-висок риск.

Във връзка с гореизложеното е необходимо да се има предвид, че служители на РЗИ – Монтана, освен в микробиологичната лаборатория в сградата на РЗИ, могат да извършат безплатни анонимни изследвания за СПИН с тестове за експресна диагностика (резултатите стават известни в момента на изследването) и във временно разкрити здравни кабинети на територията на област Монтана, като за целта е необходимо да бъдат информирани лицата, желаещи да се изследват, да бъде създадена организация за събирането им в определен ден, за което да получим предварително информация за осъществяване на изследванията. Микробиологичната лаборатория се намира в гр. Монтана, площад „Жеравица” № 3, ет. 5, тел. 096/39 17 37.

В същата лаборатория се извършват безплатни, анонимни изследвания и за Хепатит тип В, хепатит тип С и сифилис и серологични изследвания за СПИН с тестове, получени от Министерство на здравеопазването по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2008-2015 г.

При необходимост от допълнителна информация, може да се обръщате към д-р Рени Славкова, главен секретар на РЗИ – Монтана, тел.: 096/305 983, моб. тел.: 0887 927 189.

Вашият коментар