Актуални Новини

АСФАЛТИРАНА УЛИЦА В СЕЛО ЗАМФИРОВО

Нова асфалтова настилка е положена на улица „Никола Вапцаров“ в берковското село Замфирово. Тя е част от общинската пътна мрежа. Дейностите, които са извършени, са за цялостното й благоустрояване предвид лошото досегашно състояние на улицата.  Освен положения нов асфалт са сложени и бюрдюри. Така е осигурена безопасност на движението, комфорт на пътуващите и удължаване на експлоатационния живот на улицата. Фирмата изпълнител е „Пътинженеринг-М“ АД, гр, Монтана, а надзора бе извършен от „Ведипема“ ЕООД, гр. Плевен. Стойността на ремонтните дейности е 31 740, 00 лева с ДДС.

За 2017 година приключват ремонтите на пътната и подземна инфраструктура. Подменени са водопроводи в града и селата. До края на месеца се очаква да приключи и вторият етап на ремонта по ул. „Заряница“. Кметът инж. Милчо Доцов отново изрази удовлетворение, че Община Берковица е успяла да довърши ремонтите на водопроводната мрежа  на улиците в Берковица и населените места, които са включени в спечеления проект за ремонт на общинската пътна мрежа на стойност близо 6 млн. лева. Той допълни, че приблизително за 2017 г. общо средствата по линия на европейски програми и проекти, по линия на държавния бюджет и със спечеления наскоро проект за изграждане на дневен център и приетия ОУП на общината са 11 млн. лева. За двете години на управление сумата възлиза на 25 млн. лева, което е един много добър успех. Инж. Доцов сподели, че неговите усилия в бъдеще ще бъдат насочени върху изпълнение на спечелените проекти.