Актуални Новини

АСЯ ВЕЛИСЛАВОВА Е НОВИЯТ ЗАМЕСТНИК – КМЕТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Със заповед на кмета на Община Берковица инж. Милчо Доцов, за негов заместник е назначена Ася Велиславова Иванова. Г-жа Велиславова е родена на 28.01.1974 г. в гр. Монтана. От раждането си до днес е с постоянен адрес град Берковица. Семейна с две деца.

Основното си образование Ася Велиславова завършва във Второ ОУ „Христо Смирненски“, гр. Берковица. През 1992 г. завършва средно бразование в Гимназия „Д-р Иван Панов“.

През 1998 година Ася Велиславова се дипломира в УНСС – София специалност „Право“, образователно – кавалификационна степен „магистър“. През 2008 година завършва втора специалност „Счетоводство и контрол“ в УНСС образователно – квалификационна степен „магистър“. От 10.01.2001 г. до 11.11.2015 г. работи в РДГ – Берковица като главен юрисконсулт. Преди това е работила в частния сектор в сферата на леката промишленост. От 2003 г. до 2015 г. е общински съветник в ОбС – Берковица.

Приемният ден на зам.-кмета Ася Велиславова е вторник от 13:30 ч. до 16:00 часа. Записването се извършва в ОбА – Берковица, стая 201.