Актуални Новини, Новини

БАБА МАРТА НАВЕСТИ И ДЕЦАТА ОТ ДГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, С. БЪРЗИЯ.

Баба Марта навести и децата от ДГ „Васил Левски“, с. Бързия. Тя дойде с пълна кошница с мартенички, сладка питка и благи думи. Всяко дете закичи с червено-белият символ  на здравето, чистотата и силата. Гостенката се порадва на поздравите, отправени от децата и обеща, че догодина пак ще пристигне при тях. Денят бе изпълнен с много песни, танци, усмихнати личица, празнично настроение и куп мартенички на детските ръчички.