Актуални Новини

БДЖ ВЪВЕЖДА ВРЕМЕННИ ПРОМЕНИ В ДВИЖЕНИЕТО НА НЯКОИ ПЪТНИЧЕСКИ ВЛАКОВЕ

/ http://oblastmontana.org/   От 27 юли до 14 септември  2016 г.  „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД въвежда  временни промени в разписанието на пътническите  влакове. Това се налага поради затрудненията с изправността на локомотивите. Сериозни всекидневни аварии затрудняват навременното осигуряване на годен железопътен състав и създават неудобства за хиляди пътници по различни направления. Големият брой на  авариите се дължи основно на напредналата експлоатационна възраст и интензивното натоварване на машините – средната възраст на локомотивите в състава на пътническите влакове на националния превозвач е около 40 години, като всеки от тях обслужва по няколко влака в рамките на денонощието.

С цел гарантиране на безпроблемното придвижване и намаляване на непредвидено дългото чакане на влакове в гарите, „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД предприема някои промени в транспортната схема на обслужване през летния период.

За пътниците от крайградски пътнически влакове 71220, 71221, 71222, 71223, 71225, 71270, 71271 Берковица – Бойчиновци – Берковица, 71230, 71231, 71232, 71233, Монтана – Бойчиновци – Монтана и влакове 70201 Мездра – Берковица и 70204 Мездра – Бойчиновци, ще бъде организиран алтернативен транспорт.

Не се планират промени в движението на международните и бързите влакове.

„БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД е  разработило план за действие, осигуряващ срочния ремонт на необходимите локомотиви в рамките на следващите два месеца, което ще гарантира безпроблемното спазване на разписанията от втората половина на м.  септември 2016 г.

Екипът на националния железопътен превозвач поднася извинения на своите клиенти за причинените неудобства. Подробна информация за въведените промени пътниците могат да получат от гишетата „Информация“ и билетните каси в най-близката гара, на националния информационен телефон 0700 10 200 или на официалната интернет страница www.bdz.bg. На интернет страницата ще бъде публикувано и разписанието на автобусите в участъците, където влаковете ще бъдат временно заменени с алтернативен транспорт.