Актуални Новини

„БЕЗОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ НА ПЪТЯ“

1СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +2

по проект „Безопасно училище – система за сътрудничество между местната власт и полицията, насочено към училищата и образователните институции в областта на пътната безопасност и извънредните ситуации“

20170323_134709На 5 април 2017 г. в Детски център „Камбанка“ се проведе състезание по безопасност на движението „Безопасно поведение на пътя”.  Община Берковица, РУ на МВР – Берковица, 1. ОУ „Никола Вапцаров“ и 2. ОУ „Христо Смирненски“ са партньори по проект „Безопасно училище – система за сътрудничество между местната власт и полицията, насочено към училищата и образователните институции в областта на пътната безопасност и извънредните ситуации“ по Програма Еразъм +. Координатор по проекта е община Елбльог, Република Полша.

20170323_143327Целите на проекта са насочени към създаване на здравословна, безопасна и благоприятна среда за учениците в училище, развиване на потенциала в областта на пътната безопасност, както и увеличаване на учителските компетентности и засилване на сътрудничеството между звената, отговорни за безопасността и работещи в сферата обучението на  децата.

Целта на провеждане на състезанието е проверка на уменията и навиците за действие в условията на пътното движение и формиране култура на безопасно поведение на пътя. Участие в състезанието  взеха 5 отбора от училищата на територията на Община Берковица.

Специална комисия, в състав:

Председател – инспектор Богдан Цветков – автоконтрольор при РУ на МВР – Берковица и членове – Георги Иванов – Началник група „Охранителна полиция“ и Цветана Петкова – треньор по приложно колоездене, оценяваше представянето на отборите.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма Еразъм +.

Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.