Актуални Новини

БЕЗПЛАТНИ УЧЕНИЧЕСКИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ СЕ ОТКРИВАТ ОТ СЕПТЕМВРИ В БЕРКОВИЦА

На сесия на Общински съвет-Берковица, която се проведе на 29 юни 2018 г., по предложение на кмета инж. Милчо Доцов, бе гласувано откриване на ученически автобусни линии. Едната ще е с маршрут  от кв. „Беговица„ – ж.к. „Заряница„ – III ОУ гр. Берковица – I ОУ гр. Берковица – ж.к. „Изгрев“ – II ОУ гр. Това ще подобри транспортното обслужване на учениците от град Берковица. Средствата за издръжка на линията, в размер на 6 912  лв., ще са за сметка на Бюджета на Общинска Администрация – Берковица.

С втора докладна от кмета, местният парламент гласува осигуряването на  безплатен транспорт на учениците от гимназиален етап от квартал „Раковица“ до град Берковица за времето от м. септември 2018 г. до края на учебната 2018/2019 година, с маршрут: автоспирка кв. Раковица – автоспирка Битов комбинат гр. Берковица. Целта е да се постигне равен достъп до образование и превенция на отпадането на ученици, особено от рискови общности и уязвими групи. Средствата за издръжка на организирания транспорт, в размер до 3456 лв. годишно, да са за сметка на Бюджета на Общинска Администрация – Берковица.