Актуални Новини

БЕРКОВИЦА – ДОМАКИН НА СРЕЩА ЗА РЕФЕРЕНДУМИТЕ НА МЕСТНО НИВО

При  голям интерес премина дискусионната среща за референдумите на местно ниво, която се проведе на 17 февруари в сградата на общинска администрация.  Тя бе организирана от Община Берковица и Европейският институт. Участие в срещата  взеха  д-р Атанас Славов и доц. Д-р Антоний Гълъбов, преподаватели в Софийския университет и Нов Български университет. Те представиха законодателната рамка за пряко участие в Р България. Съвместно с представители на местната власт, гражданското общество и местната общественост бяха обсъдени възможностите за организиране на местни референдуми, както и набелязани конкретни проблеми за тяхното решаване. Сред присъстващите на дискусионната среща бяха председателят на ОбС – инж. Юлиян Иванов и кметът Димиранка Каменова.

Фондация „Европейски институт“, в партньорство с Центъра за пряка демокрация към Цюрихския университет, изпълнява проект „Разширяване използването на съвременните инструменти на пряката демокрация на местно ниво чрез българо-швейцарско сътрудничество“, финансиран от българо-швейцарската програма за сътрудничество. Основната цел на проекта е стъпвайки на швейцарския опит в използването на пряката демокрация и други инструменти на гражданско участие, структурите на гражданското общество и представители на местните власти в по-малки населени места в България да започнат по-активно да използват на практика тези инструменти за решаване на наболели ежедневни въпроси на местно ниво.