Актуални Новини

БЕРКОВИЦА Е НАЙ-ПРОЗРАЧНАТА В ИНТЕРНЕТ ОБЩИНА В ОБЛАСТ МОНТАНА

Местната управа в Берковица е най-прозрачната в Интернет общинска администрация в област Монтана. Това  показа  направения  за поредна година от Програма достъп до информация /ПДИ/ граждански одит на активната прозрачност у нас. В общото класиране за активна прозрачност на органите на местно самоуправление Община Берковица е на 19 място от 205 общини, включени в одита.

От февруари до април  Програма Достъп до Информация прегледа и оцени интернет страниците на 564 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти и независими органи на власт и подаде до тях електронни заявления с искане за предоставяне на отчета по Закона за достъп до обществена информация за 2018. Целта на проучването бе да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет. Резултатите бяха представени от екипа на ПДИ преди дни в Пресклуба на БТА в столицата, а на база на събраните данни бе изготвена и карта на финансовата и бюджетна прозрачност на общините.  Според проучването  най-прозрачната в електронното пространство у нас централна институция е Министерския съвет, най-прозрачната община е Търговище, най-добре изпълнява изискванията на закона сред областните управи  Благоевградската, а на първо място след областните дирекции на МВР е Смолянската.  Събраните данни и направените анализи подреждат повечето от органите на местната власт и поделенията на централните ведомства в област Монтана  сред  постигналите много добра Интернет прозрачност. Общините Бойчиновци/32 място/, Вълчедръм /33/, Лом/48/, Монтана/81/, Чипровци/92/, Брусарци/93/, Медковец/95/и Вършец/ 98/ са се първите 100 местни органи на власт по изпълнение на изискванията на Закона за достъп до обществена информация. Областната дирекция „Земеделие” -Монтана пък е на 1 място сред всички агродирекции в страната като изпреварва с три места дори Министерството на земеделието и храните. Регионалната здравна инспекция е 3-та, Областната дирекция на МВР  е на 10 място от 25-те вътрешни дирекции, РИОСВ е на 19 място сред екоинституциите, Управлението на образованието е на 17 позиция, а Областната администрация в е заела 23 място сред регионални управи. Всички местни и регионални органи на власт в региона обаче се показали сериозен напредък в публикуването на изискваните по закон данни за дейността си  и отварянето си към обществото, отчетоха експертите.  Особено голям е успехът на общини като Медковец, Чипровци и Якимово, които от последните места по достъп до информация през миналите години са се придвижили  напред и са осигурили чрез електронните си страници възможности на граждани и журналисти да се запознаят с вземаните решения, начините за изразходване на средства и движение на обществени поръчки.  Ако усилията  на местните и регионални управи, подкрепени от помощта на експерти и гражданска активност продължат в тази посока, област Монтана може да се превърне в един от най-прозрачните региони в страната. А това ще допринесе както за повишаването на доверието на обществото към органите на властта, така и за увеличаване на възможностите за привличане на инвестиции и развитие на бизнеса, смятат анализаторите.

Източник: Любомир Йорданов – координатор на Програма достъп до информация в област Монтана