Актуални Новини

БЕРКОВИЦА ИМА НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС, КАКТО И НОВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

IMG_7148На 28 април 2017 г. се проведе редовно заседание на ОбС-Берковица. Присъстваха 21 общински съветници. Внесени бяха 5 извънредни докладни. Като първа точка от дневния ред бе полагане на клетва от нов общински съвеъник. Във връзка с подадено заявление от д-р Илиян Тимчев за пресрочно прекратяване на пълномощията му като общински съветник и избирането му  за народен представител в 44-то Народно събрание, с Решение 260 от 18.04.2017 г. на ОИК-Берковица, обявява на негово място за избран общински съветник, следващият в листата на ПП „БСП“ г-жа Даниела Георгиева Гиздова-Иванова.  На днешното заседание тя положи клетва и зае своето място в местния парламент.

IMG_7153Дневният ред на заседанието продължи с приемане на Отчета за дейността на Дом за стари хора с отделение за лежащо болни – гр. Берковица за 2016 година. Проблеми, мерки и предложения за подобряване на работата; Отчет за дейността на Домашен социален патронаж – гр. Берковица за 2016 година. Проблеми, мерки и  предложения за подобряване на работата;  Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2016 година на „Медицински център – 1” ЕООД – Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение; Отчет за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност за 2016 година на „МБАЛ” ЕООД – Берковица. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение. Съветниците разгледаха и приеха над 30 докладни записки.

IMG_7161Местният парламент с тайно гласуване избра от състава на общинските съветници Иван Кирилов Иванов за председател на Общински съвет – Берковица. Предложени бяха две кандидатури – тази на Иван Иванов и на Милован Жан Панталеев. Председателят на ОбС бе избран с 11 гласа от гласували 21 общински съветници. 7 бяха гласовете на Милован Жан Панталеев и три от пликовете бяха празни. Комисия по вота с председател Валентин Върбанов и членове Емилия Григовора и  и д-р Иван Иванов обяви резултатите от гласуването.