Актуални Новини

БЕРКОВИЦА ИМА СВОЯ ПОБЕДИТЕЛ В КОНКУРСА „НАЙ-РОЗОВ КЛАС“

Най-розовият клас в Община Берковица, който  освен вкусна розова торта получава и голямата награда в конкурса – билети за следващото театрално представление в НЧ „Иван Вазов 1872“ гр. Берковица, е фотографията, изпратена от учениците 1. клас на III ОУ „Иван Вазов“ гр. Берковица.pobeditel 3 ou

На училищно ниво победителите са:

 

 

Победител в I ОУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Берковица е фотографията, изпратена от 1.б  клас.pobeditel

 

 

 

 

Победител във II ОУ „Христо Смирненски“ гр. Берковица е 6.а клас.pobeditel 2 ou

 

 

 

Победител в IV ОУ „Г.С.Раковски“ гр. Берковица е фотография, изпратена от 5, 6 и 7 клас. pobeditel 4 ou

 

 

 

 

Победител в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Замфирово е 3.а клас.pobeditel z-vo

 

 

Победител в ОУ „Г. С. Раковски“, с. Бързия е фотографията на 1, 2 и 3 клас.1_2_3 klas

 

 

 

 

Победител в ПГ ‚Д-р Иван Панов“, гр. Берковица е 9.а клас.pobeditel pg

 

Победител в ЛПГ, гр. Берковица е 9.б клас.pobeditel lpg

 

 

 

 

 

Комисията взе и следните решения:

1) Поощрителна награда (торта) получават децата от Подготвителната  група на III ОУ „Иван Вазов“, гр. Берковица за най-малки участници;poo6tritelna

 

2) Поощрителна награда (торта) получават учениците от 6. клас на I ОУ „Н.Й.Вапцаров“, гр. Берковица за положени усилия в борбата с агресията в училище;

bty

bty

 

 

 

 

 

 

3) Учениците (149 броя) от СУ „Васил Левски“, гр. Троян и ръководството на учебното заведение получават Почетна грамота и плакет за участието си. Те не са включени в класирането, тъй като конкурсът „Най-розов клас – 2018“ се провежда сред училищата на територията на Община Берковица.IMG_4532

 

 

 

 

 

 

Община Берковица и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви изказват своята благодарност и възхита към всички класове, участвали в конкурса. Вярваме, че спомогнахме да се сплотят децата, че ги мотивирахме да проявяват повече толерантност, добрина, емпатия и екипност.

Предстои победителите да получат своите розови торти на 8 март 2018 г., които ще бъдат връчени лично от председателя на МКБППМН г-н Радослав Найденов.