Актуални Новини

БЕРКОВИЦА ПОСРЕЩНА ГОСТИ ОТ ПОБРАТИМЕНИЯ РУМЪНСКИ ГРАД БЪЙЛЕЩИ

IMG_0864На 18 март 2015 г. кметът на Община Берковица Димитранка Каменова посрещна гости от побратимения румънски град Бъйлещи.  Целта на срещата бе кандидатстването с проекти по Програмата за ТГС „Румъния-България 2014-2020“, която ще функционира чрез шест приоритетни оси. Градоначалниците бяха единодушни, че ползата от сътрудничеството трябва да се усети от гражданите.

IMG_0865Те имат амбицията да развият съвместното сътрудничество, да подредят задачите по важност и да намерят най-доброто решение за тях. Обсъдени бяха сферите на сътрудничество и общите нужди на двете общини при изработването на проекти по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния. В знак на добрите отношения и ползотворно сътрудничество домакини и гости си размениха подаръци.

IMG_0869