Актуални Новини, Новини

БЕРКОВИЦА СЕ ВКЛЮЧИ В УНИКАЛНО ПО РОДА СИ ПРАКТИЧЕСКО ЗАНЯТИЕ НА ЦВО (ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ)

Участници в ЗАНЯТИЕ НА ЦВО (ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ)

На 08.06.2022 година, от 10:00 часа в НЧ „Иван Вазов – 1872“ – Берковица, се проведе уникално по рода си учебно практическо занятие от Централното военно окръжие, съвместно с общините Берковица, Вършец и Георги Дамянов на темата „Дейност на военното окръжие и офисите за военен отчет на общините при оповестяване и доставяне на ресурси от резерва“.

Полковник Георги Петков – Началник на Централно военно окръжие удостои кмета на Община Берковица Димитранка Каменова с “Почетен кортик на централно военно окръжие” и ѝ връчи удостоверение за дългогодишно ползотворно сътрудничество и оказано активно съдействие при провеждане на практическо занятие на територията на община Берковица, както и за издигане авторитета на военните окръжия и българския военнослужещ.

Наблюдаващи занятието бяха Ген. майор Стайко Прокопиев – Директор на Щаба на отбраната, представители на Министерството на отбраната на Република България – Щаба на отбраната и представители на структурата на Централно военно окръжие.
Бяха демонстрирани нагледно планировката и дейността на група за оповестяване и доставяне на запас на община Берковица при оповестяване и доставяне на запас и извозването на запасни до пункт за приемане на запас.
Занятието беше проведено с взаимодействие с Общинска администрация – Берковица, граждани доброволци от община Берковица, РУ на МВР – Берковица, МБАЛ Берковица и ЗК-ООП-ГДНП – Берковица, като бяха демонстрирани отделни способности по осигуряване на местата за работа на група за оповестяване и доставяне на запас на община Берковица и демонстрация със специално обучени в откриването на взривни устройства кучета, които провериха транспортните средства, определени за извозването на запасни и местата за работа на група за оповестяване и доставяне на запас на община Берковица.
Това занятие беше планирано отпреди две години и едва сега, след прекратяване на пандемията, успешно бе организирано. Полковник Петков неколкократно подчерта, че мероприятието не е свързано с международната обстановка и войната в Украйна, а проведеното, е учебно практическо занятие. Такова занятие се провежда за първи път от създаването на Централно военно окръжие.