Актуални Новини

БЕРКОВИЦА С МЛАДЕЖКО ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО ЗА ЕДИН ДЕН

IMG_4980БЕРКОВИЦА С МЛАДЕЖКО ОБЩИНСКО РЪКОВОДСТВО ЗА ЕДИН ДЕН

Инициативите за отбелязване на 12 – октомври – Ден на българската община започнаха с участието на 12 ученици в общинското управление. Младежите бяха сърдечно посрещнати от ВрИД Кмет на Община Берковица Ася Велиславова и зам.-кметът Радослав Найденов, след което се запознаха и с директорите на дирекции и експерти в администрацията. Следвайки идеята да опознаят “от първа ръка” дейността на ключови административни постове, днес 12 ученици IMG_4965седнаха в креслата на кмета, неговите заместници, началници на кметски отдели и експерти в администрацията. Ето и техните имена:

Диана Матерова – 12.б клас на ПГ „Д-р Иван Панов“

Лилия Росенова – 9.б клас на ПГ „Д-р Иван Панов“

Кирил Георгиев – 12 клас на Лесотехническа професионална гиназия – Берковица

Мария Златкова – 11 клас на Лесотехническа професионална гиназия – Берковица

Виктория Стоянова – 6 клас на Първо ОУ „Никола Вапцаров“

Стела Георгиева – 7 клас на Първо ОУ „Никола Вапцаров“

Зорница Денкова – 4.а клас на Второ ОУ „Христо Смирненски“

Тома Митов – 5.а клас на Второ ОУ „Христо Смирненски“

Ивана Иванова – 7.а клас на Трето ОУ „Иван Вазов“

Донко Тодоров – 7.а клас на Трето ОУ „Иван Вазов“

Красимира Миткова – 5 клас на Четвърто ОУ „Горги С. Раковски“

Валентин Миланов – 6 клас на Четвърто ОУ „Горги С. Раковски“

Зам.-кметът Радослав Найденов в подробности разказа за структурата на администрацията, нейните функции и задачи. Той не спести проблемите и отговорностите, които стоят пред общинското ръководство.

След официалната среща младежкото ръководство се зае със задълженията си, а час по-късно в анкетни листове написаха своите вечатления, мнения и предложения.

Ето какво стои на дневен ред пред Младежкото общинско управление:

 1. Шанс за младите хора и задържането им в града;
 2. Подобряване на туризма;
 3. Създаване на работни места;
 4. Ремонт на спортната зала;
 5. Повече събрания, на които всеки да има право на мнение;
 6. По-добро планиране на бъдещи средства;
 7. Интегриране на нови млади специалисти;
 8. По-високи заплати, по- добра работна среда за администрацията и намаляване на стерса на работното място;
 9. Повишено внимание върху развитието на младежите;

 

На въпроса: „Ако бяха кмет на Община Берковица щях да….“ Учениците отговориха:

 1. Следя състоянието на града;
 2. Да се боря за подобряване на туризма;
 3. Да задържа младите в Берковица;
 4. Да създам повече работни места;
 5. Незабавен ремонт на мраморните плочки в центъра на града;
 6. Да реша проблема с незаконното пускане на бездомни кучета – поставяне на видеокамери и глобяване на хората, които извършват това, за да мога да осигуря спокойствие на гражданите и туристите;
 7. Да съдействам за откриване на завод за пластмасови продукти;
 8. Да подпомагам изявите на децата по състезания;
 9. Да обърна повече внимание на екологичния отдел
 10. Да оправя улиците;
 11. Да направя повече центрове за младите;
 12. Да се обърна към различни младежки организации, с които в сътрудничество да организираме различни проекти, с които да се насърчи образованието, кариерното ориентиране и личностното развитие.

Ръководството прие всички предложения и ги отчете като „добър резултат“ от работата на младежите. ВрИД Кмет на Община Берковица Ася Велиславова поздрави младежите и им пожела бъдещи успехи във все по-отговорния живот, който ги очаква. Тя допълни, че трябва да обичат родния си град и рано или късно отново да се върнат в него. Представителите на младежкото общинско управление получиха „Сертификат за участие в младежко общинско управление“ и пакети с рекламни сувенири на общината.