Актуални Новини

БЕРКОВСКАТА ГИМНАЗИЯ ПРОВЕДЕ СРЕЩА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТ

66789763_2200975150015131_1699780745305784320_nНа 08.07. 2019 г. екипът по проект „The 4 S -Study, Support, Share , Succeed“ / „4-те ес – учи, подкрепяй, споделяй, успявай“ / по Програма „Еразъм +“ проведе среща за разпространение на резултатите от проекта.

Берковската гимназия е координатор на проекта, а нейни партньори са: Професионална техническа гимназия „Узун Мехмет“, гр. Ереели, Турция, Национален колеж „ Владимир Стрейну“, гр. Гъещ, Румъния, Професионална техническа гимназия „ Кастелново не Монти“, гр. Кастелново не Монти, Италия и Гимназия по туризъм и готварство „Биеловар“, гр. Биеловар, Хърватия .

Проектът бе насочен към деца с различни социални проблеми и ученици в риск от преждевременно напускане на училище и целеше да им даде увереност, че доброто образование разкрива възможности за професионалното и личностното им развитие, да ги мотивира да посещават редовно училище и да участват активно в учебния процес. Една от основните цели на проекта бе обмяна на добри практики в работата с ученици с различни социални проблеми и прилагане на иновативни методи за преодоляване на трудностите. Проектът се реализира в рамките на две години /2017-2019/ и предостави възможност за мобилност на 24 ученици от Берковската гимназия.