Актуални Новини

БЕРКОВСКИ ЗАНАЯТЧИИ ИЗЛОЖИХА СТОКИТЕ СИ В РУМЪНИЯ – БЪЙЛЕЩИ

По покана на кмета на град Бъйлещи, Румъния десет занаятчии от Берковица, участници в изложението „Произведено в Берковица“ участваха във фестивала на гроздето „Зайбер“, виното и празия лук в град Бъйлещи, Румъния. Занаятчиите изложиха стоките си на 21 и 22 октомври – събота и неделя. R2Представихме се отлично, изложителите бяха много доволни от продажбите си.R3