Актуални Новини

БЕРКОВСКИ ЛЕСОВЪДИ С НАГРАДИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Инж. Сергей Колов – зам. директор на ТП ДГС Берковица и Стилиян Стоянов – РДГ Берковица получиха специални награди от Изпълнителна агенция по горите. Министър Димитър Греков награди най-заслужилите лесовъди на национално тържество в Бургас по повод предстоящия празник на лесовъдската колегия. Признанието „Лесовъд на годината 2013” е заслужил инж. Сашка Иванова – зам. директор на РДГ Смолян, а нейни подгласници са инж. Емил Ракъджиев – гл. експерт в ИАГ, инж. Сергей Колов – зам. директор на ТП ДГС Берковица и инж. Константин Недев – директор на ДЛС Тополовград. За цялостен лесовъдски принос бе отличен инж. Стойко Желев – зам. директор на ТП ДЛС Малко Търново. На наградените бяха връчени грамоти от името на Министъра на МЗХ и Изпълнителния директор на ИАГ, инж. Григор Гогов и плакети на Изпълнителна агенция по горите. Традиционните награди служител по контрол и опазването на горските територии за 2013 година взеха горските инспектори Ариф Османов – РДГ Ловеч, Иван Тасманлиев – РДГ Кърджали и Стилиян Стоянов – РДГ Берковица.

Основен приоритет за ръководството на Министерство на земеделието и храните е ускоряването на процеса на сертифициране на държавните горски територии, което ще отвори нови пазари за дървесината  и продуктите направени от нея. Това заяви министърът на земделието и храните проф. Димитър Греков при откриването на  Националното тържество, посветено на предстоящата „Седмица на гората – 2014”, което се състоя в местността „Ханска шатра” на територията на ДЛС Несебър.

Министър Греков подчерта и изключителната важност на залесяването, за да може да се гарантира стабилност в сектора. „Направихме промени в Закона за горите, с които се намалява срокът, предвиден за залесяване на пожарища и сечища от 7 на 3 години. Така не само възстановяваме по-бързо насажденията, но и създаваме нови работни места, ” допълни той.