Актуални Новини

БЕРКОВСКО ДЕТЕ СПЕЧЕЛИ НАГРАДА ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА КОНКУРСА ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „АЗ И ДЕТСКОТО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ“ НА ОД МВР МОНТАНА

Ръководни полицейски служители и художник-уредник на художествената галерия оцениха таланта на учениците в областния кръг на конкурса за детска рисунка „Аз и детското полицейско управление”. Съгласно регламента до областното ниво достигнаха победителите от общинските кръгове. Състезанието се проведе сред доброволците от Детските полицейски управления в две възрастови групи  – от 8 г. до 10 г. и от 11 г. до 14 г.

Гергана Радославова Цекова  на 11 г. от Берковица, ученичка в Трето ОУ „Иван Вазов“ спечели второ място в конкурса във втора възрастова група.

Конкурсът за детско творчество на полицейска тематика е част от планираните дейности по програмата „Детско полицейско управление” на МВР и цели популяризиране на полицейската професия сред подрастващите. Победителите на областно ниво ще участват в националния конкурс, организиран от Главна дирекция „Национална полиция”.

Класиране:

Първа възрастова група:

  1. Дамян Горанов Борисов, на 9 г. от гр. Вълчедръм от Второ ОУ „Иван Вазов”-гр. Вълчедръм
  2. Никол Нинова Георгиева, 9 г. от гр. Бойчиновци, от СУ „Васил Левски” – гр. Бойчинови
  3. Ванеса Стаменова, 10 г. от гр. Берковица, от Първо ОУ „Никола Й. Вапцаров”

Втора възрастова група:

  1. Цвети Антонова Иванова – 12 г. от гр. Лом, от ОУ „Константин Фотинов”
  2. Гергана Радославова Цекова, 11 г. от гр. Берковица, от Трето ОУ „Иван Вазов” гр. Берковица
  3. Сияна Руменова Кнезова – 11 г. , от гр. Лом, от ОУ „Константин Фотинов” гр. Лом

През учебната 2018/2019 г. учениците от област Монтана  се обучават в 12 Детски полицейски управления – 3 ДПУ на територията на РУ Монтана, 5 ДПУ – на територията на РУ Лом, 3 ДПУ – на територията на РУ Берковица и 1 ДПУ – на територията на РУ Вършец.