Актуални Новини

БЕРКОВСКО УЧАСТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ОБУЧЕНИЕ

Обучението BiTriMulti Training Course се проведе от 21 до 25 март 2012г. в столицата на Чешката Република, Прага. Участниците в обучението бяха от 10 различни държави, включително и България. България имаше трима представители, един от които беше Теодора Костова, ученичка в Гимназия „Д-р Иван Панов”. Останалите участници бяха от Турция, Малта, Албания, Чешката Република, Унгария, Финландия, Белгия, Франция и Испания. Всички те представляваха организации от различен вид и естество.
Целта на обучението бе да даде на участниците нужната подготовка за организиране на младежки обмен през програмата „ Младежта в действие”, а работният език беше английски.
В началото обучението започна с различни игри за запознаване, след това се премина през различни сесии, целящи запознаване с програмата ”Младежта в действие” и по-точно младежките обмени. По-голямата част от обучението премина под формата на ролеви игри, с които участниците бяха поставени в ситуации подобни на тези, с които могат да се сблъскат, когато организират младежки обмен. Чрез работните групи, на които бяха разделени те можеха да открият всички пречки по пътя на организирането на младежки обмен. Участниците успяха да подготвят проект, да попълнят формулярите за участие и дори получиха коментари относно проектите си от членове на Националната Агенция.
Свободното време на подобни проекти е съвсем малко, но въпреки това участниците успяха да разгледат невероятният град Прага и след това да си тръгнат удовлетворени от наученото и видяното.

Вашият коментар