Актуални Новини

БИЛБОРДОВЕ С КУЛТУРНИ И ИСТОРИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ ЩЕ РЕКЛАМИРАТ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Община Берковица има идея за разполагане на 2 /два/ броя рекламни съоръжения – билбордове с размери 4 м. на 3 м. на общински имоти. Единият билборд ще бъде поставен в общински имот до Републикански път II-81 между местност „Чапраза“ и стадиона на с. Бързия. Вторият билборд ще бъде разположен в общински имот до Републикански път II-81 между моста на Йончови ханове и разклона за град Берковица или на чужд имот, след съгласие на собствениците му.

Редът и начинът за издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения /РС/ са регламентирани в Закона за пътищата, Наредба за специално ползване на пътищата и Тарифа за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура”.

На единият билборд ще бъдат рекламирани предстоящи културни събития в Община Берковица (Празник на града, фестивалите „Лачени обувки“ и „Балкана пее и танцува“, както и др. организирани или подкрепени от Община Берковица културни събития). Другият билборд може да бъде отдаван под наем на частни фирми за извършване на рекламна дейност. На свое заседание, проведено на 22 юли 2016 г. ОбС-Берковица даде съгласие за разполагане на 2 /два/ броя рекламни съоръжения – билбордове на общински имоти или на чужди имоти, след съгласие на собствениците му до Републикански път II-81 с размери 4 на 3 метра, съгласно регламентите на Закона за пътищата, Наредба за специално ползване на пътищата и Тарифа за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура”. Местният парламент възложи на кмета на Община Берковица да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.