Актуални Новини

БИЛЯНА ТОДОРОВА Е НОВИЯТ ЗАМЕСТНИК – КМЕТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

IMG_6715Със заповед на кмета на Община Берковица инж. Милчо Доцов, за негов трети заместник е назначена Биляна Ангелова Тодорова. Г-жа Тодорова е родена на 11.11.1976 г. в гр. Берковица. Семейна с две деца. Средно образование завършва в 32-СОУ „Св. Св. Климент Охридски” с разширено изучаване на английски и руски език. Висше образование завършва в Софийски университет „Св. Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, специалност „Право”. От 2001 г.  до 2010 г.  е  главен експерт – юрист в Комисия за финансов надзор, Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, отдел „Емитенти на ценни книжа”. От 2010 г. до 2011 г. е юрисконсулт  – “Флоримонт Пропъртис” АДСИЦ, отдел „Правна дейност” – Покупко-продажба на недвижими имоти. От 2011 г. до 2013 г. – Вътрешен контрол – юрисконсулт – УД “Райфайзен Асет Мениджмънт” ЕАД – Борсова търговия с ценни книжа и управление на портфейли на клиенти на управляващото дружество. От 2014 г. до настоящия момент  е юрисконсулт в Управление „Правно” в централата на банка в гр. София. Приемният ден на зам.-кмета Биляна Тодорова е сряда от 13:30 ч. до 16:00 часа.