Актуални Новини

БИНАРЕН ИНОВАТИВЕН УРОК ВЪВ ВТОРО ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – БЕРКОВИЦА

54435581_515162848888017_2676114764026871808_nНа 13.03.2019 г. в 6.клас се проведе интегриран мултимедиен урок по Човекът и природата и Математика, който бе демонстрация на технологията на групова дейност. Второ основно училище “Хр.Смирненски“ е едно от трите иновативни училища в област Монтана и единственото в 54220373_2347853071913519_7276421163524292608_nгр.Берковица, което е включено в проект “Иновативно училище“ 2017-2020 г. В проекта участват два класа- 2.а и 6.а, а иновацията е „Създаване на лидери в мултикултурна среда чрез използване на групова дейност“.  В урока бяха демонстрирани видовете групова работа. Учениците работиха по карти с указания за последователността на действията при решаването на задачите. С този подход шестокласниците показаха толерантност, взаимопомощ и устрем за изява в групата. Създаването на лидери допринася за изграждането на самочувствие и отговорност у учениците. Презентацията бе не просто урок, а демонстрация на професионализъм, новаторски учителски дух, 53882733_2324138340979712_4602871736218681344_nкреативност и знания на учениците.

Използван бе нов подход в обучението, осъществявайки нетрадиционни междупредметни връзки, чрез обучителния софтуер ENVISION.

Гости на демонстрираната иновативна практика бяха експертите от РУО – Монтана Й. Еленкова, Д.Маринова, Ив.Димитров, г-жа М. Костова – гл. експерт „Образование“ към ОбА-Берковица и учители от гр. Берковица.

Г-жа Поля Димитрова-преподавател по Човекът и природата и г-жа Петя Христова-преподавател по математика, постигнаха допълнителните цели на урока –повишаване на екологичната култура на учениците чрез систематизиране, обобщаване и обогатяване на знанията. Шестокласниците влязоха в ролята на анализатори на данни, характеризиращи различни екологични проблеми. Груповата работа ангажира учениците през цялото време и те бяха активни в рамките на възможностите си. Тя стимулира учениците да бъдат креативни и иновативни. Децата решаваха математически задачи и даваха отговори на въпроси, свързани с наболели екологични теми. Една от най-важните функции на екологичното възпитание е учениците да бъдат доведени до разбирането, че поддържането на равновесието в заобикалящата ги среда и в отношението между нея и хората е възможно само, ако индивидуалните усилия на всеки човек се съчетаят с обществените усилия.

Успех на учениците в следващите дейности по проекта!