Актуални Новини, Новини

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ДО КМЕТА ОТ ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ НА МТИ “КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ”

културен туризъм

ДО
Г-ЖА ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАМЕНОВА,

От името на Организационния комитет на Международното изложение „Културен туризъм“ Благодаря на Вас и екипа на Община Берковица за активността и професионализма при популяризирането на туристическите забележителности и инвестициите, насочени към развитие на туризма.
Достойното представяне на Община Берковица. в XVIII издание на единствения у нас специализиран форум за културни политики и развитие на културен туризъм бе изтъкнато както от представителите на Министерството на туризма, в партньорство с които организираме събитието, така и от представителите на средствата за масова информация.
Благодаря за активното участие на Вашите представители и в дискусионната програма на Международното изложение „Културен туризъм“.
Развитието на туризма е част от системните усилия на общините, които допринасят както за стимулиране на икономическата активност, така и за благоустрояването на населените места и повишаване на тяхната привлекателност за жителите и гостите.
Убедени сме, че ще съхраните вдъхновението, с което работят Вашите експерти и ще насърчите тяхната енергия за професионално развитие.
Подробна информация за събитията, провели се в рамките на Международното изложение „Културен туризъм“ можете да проследите на сайта: https://culturaltourism.info/ и в нашата страница във Фейсбук https://www.facebook.com/culturaltourism.info

В прикачен файл изпращаме и връзки към част от публикациите за събитието в национални и регионални средства за масова информация.

С уважение,

Борислав Йорданов
„Царевград Търнов” ЕООД
Управител