Актуални Новини

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ЗА ГИМНАЗИЯ „Д-Р ИВАН ПАНОВ“

 

Ученичката Наталия Иванова от 10 б клас при Гимназия „Д-р Иван Панов“, гр. Берковица, която в началото на тази учебна  година замина в Abingdon (гр. Абингдън), близо до Oxford(Оксфорд) –  Англия, за да продължи своето обучение в колеж, заедно със своите родители изказват искрената си благодарност към целия екип на Гимназията, който с авторитета си и с успешния педагогически подход, допринесоха за нейните чудесни резултати.

 

Уважаеми Г-н Горков,

 С това писмо искам да изкажа безкрайната си благодарност към целия учителски колектив, обучаващ 10 б клас в поверената Ви Гимназия, където Ваша възпитаничка е дъщеря ми Наталия Иванова. По семейни причини тази учебна година тя постъпи в колеж в гр. Abingdon (Абингдън), близо до Oxford (Оксфорд), Англия. Въпреки колебанията ми, как ще се адаптира към различната учебна система, още на приемния тест, тя показа много добри резултати по английски език, а вече на две родителски срещи е оценена като една от най-добрите по специалността. Получи много похвали от класната ръководителка за проявеното постоянство, интерес към предметите, отговорност и напредък. В основата на изключително добрите резултати е стабилната подготовка по английски език, придобита в 8-ми подготвителен и 9-ти клас в поверената Ви Гимназия. Затова искам да изкажа огромната си благодарност, на г-жа Матерова, на г-жа Кирова, на класната г-жа Илиева, на всички преподаватели, които с авторитета си, с успешния педагогически подход, допринесоха за нейните чудесни резултати. Надявам се, че и в оставащите три учебни години като Ваша възпитаничка на самостоятелна подготовка, да придобие нови и трайни знания, които да приложи в бъдещата си реализация.

Още веднъж огромно БЛАГОДАРЯ на Вас като успешен директор и на целия учителски колектив!

 

                                                                                        С уважение

                                                                                                                          П. Бельова

 

Вашият коментар