Актуални Новини

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

Кметът на Община Берковица Димитранка Каменова получи благодарствено писмо от Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители. В него се благодари на г-жа Каменова за авторитетната подкрепа за успешното провеждане на Десетата юбилейна спартакиада на учителите и служителите от системата на средното образование. Кметът на община Берковица е осигурила участието в Спартакиадата на учители от Берковица, които отлично са се представили на състезанията. „Благодаря Ви за Вашата добронамереност и съпричастност в утвърждаването на партньорството със Синдиката на българските учители“, се казва още в писмото на Янка Такева.

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО