Актуални Новини

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

До

Директора на УОГС „Петрохан” – с. Бързия и служителя Агапи Първанов

Директора на „НЕК” ЕАД, „Язовири и каскади”, Язовирен район „Петрохан” и служителите Михаил Петров и Васил Богданов, Георги Василев

Тимчев.

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Бих искала чрез официалния сайт на Община Берковица да изразя своята благодарност за оказаната навременна помощ на служителите от Кметство Бързия при почистването на главен път Берковица – София в района на с. Бързия и отстраняване на щетите, нанесени от поройните дъждове. Неоценими бяха усилията, които вложихте в тази кризисна ситуация и даденият от Вас добър пример.

 

Бъдете живи и здрави! Вашето съдействие е безценно за нас!

 

 

ИВАНКА МИТОВА

Кмет на Кметство Бързия