Актуални Новини

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

„МБАЛ-Берковица“ ЕООД гр. Берковица изказва искрена благодарност на кмета на Община Берковица г-жа Димитранка Каменова за съдействието й на територията на болницата безвъзмездно да се ползва кабелна телевизия и интернет. Екипът на лечебното заведение благодари и на „Близу Медиа енд Броубенд“ ЕАД за предоставените от тях услуги и професионално отношение. Надяваме се , че и в бъдеще ще можем да разчитаме на Вашето любезно съдействие и подкрепа !