Актуални Новини

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

До жителите на с. Бързия, взели участие в гасенето на пожара в м. „Вълканова ливада” в землището на с. Бързия

 Уважаеми съграждани,

 Каквито и думи да изкажа, не могат да изразят благодарността ми за самоотвержеността и смелостта, която проявихте при гасенето на пожара. Единствената Ви цел беше спирането на пламъците, напиращи към селото. Неоценими бяха усилията, които вложихте в помощ на пожарникарите в тази тежка ситуация.

 Бъдете живи и здрави, смели хора!

 

 ИВАНКА МИТОВА

Кмет на Кметство Бързия

Вашият коментар