Актуални Новини

БЛИЗО 21 000 ЛЕВА ПОЛУЧИ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ

 

DSCN0112Над 20 000 лева ще получи Община Берковица от отпуснатите от правителството допълнителни разходи в размер на 28 млн. лв. за бедствия и аварии. Средствата бяха одобрени с Постановление № 180 от 3 юли 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

Целевите разходи са предложени от междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане и ще бъдат осигурени за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи. Средствата за Община Берковица ще бъдат използвани за: Преодоляване на последиците от вредно въздействие на води в местност Раковица, МБАЛ – гр. Берковица, с. Слатина, с. Ягодово и за аварийно прокопаване на отводнителен канал – с. Боровци; Изграждане на отводнителен канал и възстановяване на ул. Криви рог, Възстановяване и укрепване на отводнителен канал ф 2000 в кв. Заряница; Възстановяване и укрепване на подпорна стена на ул. Кокиче, кв. Беговица.