Актуални Новини

БОЛНИЦАТА В БЕРКОВИЦА С ДОПЪЛНИТЕЛНА СУБСИДИЯ В РАЗМЕР НА 279 000 ЛЕВА

Благодарение на доброто партньорство между Община Берковица и Националното сдружение на общините, болницата в града получи допълнителна субсидия в размер на 279 000 лева от Министерството на здравеопазването за отдалечени и труднодостъпни болници по Наредба 3/2019 г.

С отпусната сума берковската болница ще може да финансира както дейности по оказване на спешна медицинска помощ, така и дейности, попадащи извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

В резултат на дългогодишните усилия на НСОРБ и установеното добро партньорство с Министерството на здравеопазването, през последната година значително беше увеличен ресурса, който получават общинските болници за дейността им на адреси в населени места в труднодостъпни/ отдалечени райони. През настоящата година по предложение на Управителния съвет на НСОРБ и проявеното разбиране от страна на министъра на здравеопазването беше разширена финансовата подкрепа за общинските болници.

Община Берковица изказва своята благодарност на Националното сдружение на общините за добрата съвместна работа, оказаната подкрепа, съдействие и ангажираност.